Products

A majdnem 120 éves múltra visszatekintő Salgglas ZRt., Magyarország első üveggyáraként jelent meg 1893-ban, tábla-üveg gyártásával. A hagyományos síküveg gyártás mellett, a cég több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a korszerű ragasztott biztonsági üveg gyártásában is, Salgótarjánban. Folyamatos fejlesztések révén juthattunk el csak eddig.

A Salgglas alappillérének mondható a Suzuki, mellyel a 90-es évek elején kezdődött az együttműködés. A Salgglas ZRt. a Magyar Suzuki ZRt. esztergomi gyárának legnagyobb szélvédő beszállítója.

Több olyan cég vagy csoport a Salgglas ZRt. partnere, mellyel már több éve áll szerződésben vagy estelegesen a kizárólagos beszállítója. 2002-től folyamatosan végrehajtott modernizálás- új gyártócsarnok, új gyártósorok üvegmegmunkáló csiszoló, fúró és kivágó berendezések- lehetővé teszik a világszínvonalú üvegfeldolgozó eljárások alkalmazását és a cég hatékonyabbá válását. Folyamatos beruházások tették lehetővé a Salgglas ZRt. számára, hogy az európai járműipar fejlesztéseit nyomon követhesse, így például az üveg az üvegben konstrukció gyártását. A Volkswagen T5 haszonjármű és az SLW városi kisautóbusz edzett oldalüvegeit, az „üveg az üvegben" konstrukcióban gyártjuk.

 

A 2008-ban történt tulajdonos váltás újabb lehetőségeket teremtett a cég számára. Folyamatos termékpaletta fejlesztése folyik, felsőbb kategóriás autókba is a Salgglas gyártja az üveget. Mindezek a technológiák folyamatos fejlesztésével és növelésével érhetjük el.

Az autóipari üvegek gyártása mellett a Salgglas 2002 és 2015 között kabinüveg gyártással is foglalkozott.
A SALGGLAS márkanév mára ismerté vált a világ szinte minden részén. A Salgglas dinamikus növekedése, technológiai megújulása, a kitartó marketingmunka, és a megbízhatóság megalapozta azokat a további együttműködéseket, amelyek alapján egyre közelebbi a cél: A folyamatos megújulás igényével Közép-Európa meghatározó járműipari üveggyártójává válni.

Missziónk a Vevői- Dolgozói- és Tulajdonosi elégedettség elérésének és fenntartásának Szentháromsága.

 

Egy vállalat akkor működik jól, ha annak minden résztvevője elkötelezetten dolgozik és elégedett az elért eredményekkel, az elvégzett munkával, a megtermelt és leszállított termékkel.

Az autóipari beszállítói láncban a teljesítmény egyik legfontosabb mérőszáma a vevői elégedettség.

 Az a vevő fog közösen fejleszteni a Salgglas-al és fog újabb projektekre széria-megrendeléseket adni, amelyik elégedett a jelenlegi termékkel, minőséggel, szállítási pontossággal.

Az a dolgozó fog magasabb minőségi munkát, jobb teljesítményt elérni, aki biztos háttérként tudhatja maga mögött munkahelyét, vezetőit, és akinek a teljesítményét elismerik, akit motiválnak szakmai képzésekkel és karrierépítési lehetőségekkel.

Az a tulajdonos fog újabb és újabb beruházásokba invesztálni, aki látja a cég eredményességét, látja a pénzügyi- és piaci- fejlődést is.

Középtávú célként határoztuk meg 2008-ban, hogy a Salgglas váljon Európa legnagyobb független autóipari üveg-gyártójává. 2015-re ez gyakorlatilag teljesült, a versenytársak stagnáló, vagy csökkenő termelésével szemben a Salgglas 2-3 év alatt megduplázta forgalmát és kibocsátását. A jövőben ezt a pozíciót megtartva, és értékesítésünket 2020-ig további 15%-al növelve abban a réspiaci szegmensben szeretnénk terjeszkedni, ahol az alapvető vevői elvárások mellet (pl. megbízhatóság, hatékonyság) érvényesül és dominál az egyediség is:

  • saját technológiai fejlesztések
  • vevővel közösen történő termékfejlesztés
  • új alapanyagok bevezetése és alkalmazása a jármű-üvegiparba
  • kiterjedtebb hozzá-adott érték integrálása termékeinkbe (komplexebb, előszerelt üvegek gyártása)

Legfőbb értékeink, amit a legfontosabbnak tartunk: HATÉKONYSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG, EGYÜTTMŰKÖDÉS.

  • HATÉKONYSÁG:

A hatékonyság alatt mindenképpen elsősorban a termelés hatékonyabbá tételét értjük. Folyamatosan törekszünk arra a cégen belül, hogy minél kevesebb selejtet, beállítási időt, anyagmozgatást, stb. vegyünk igénybe, így is gyorsítsuk folyamatainkat. Hiszen hosszú távon ezen folyamatok folyamatos javítása meghozza gyümölcsét, mind a dolgozók, mind pedig a cég számára.

  • MEGBÍZHATÓSÁG:

Egy átlagos autóipari kapcsolat tovább tart, mint egy átlagos házasság. Csak akkor tudunk megfelelni a vevői elvárásoknak, csak akkor bízhatunk új megrendelésben, ha a terméket nemcsak egyszer-egyszer, hanem minden egyes alkalommal az elvárt időben és minőségben szállítjuk. Mivel a termékbiztonságot csak a folyamatbiztonság garantálhatja, ezért fektetjük a legtöbb figyelmet ennek növelésére. Ennek rendeljük alá a beruházási és képzési terveinket.

  • EGYÜTTMŰKÖDÉS:

Mind a vevőkkel mind a munkatársakkal együtt kell dolgoznunk a kitűzött célok elérése érdekében. A vállalat számára a célokat a vevők adják meg, amit cégen belül világossá teszünk minden egyes munkatársnak. Jelenleg a vevőktől a leginkább elvárt a vevői reklamációk, azaz a selejt további csökkentése, amihez minden munkatárs együttműködését elvárjuk. A vevői és a munkatársi elégedettség folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

A SALGGLAS ZRt. elsődleges célja, hogy a folyamatos fejlesztés elvét követve megfeleljen a megrendelők követelményeinek és kivívja elégedettségüket.

A társaság vezetése gondoskodik arról, hogy a minőségpolitikai alapelveket a társaság minden szintjén megismerjék és gyakorlattá tegyék, illetve az ebből következő minőség teljesülését az érintett szervezeti egységek és személyek előírt feladatainak végrehajtásával biztosítsák.

Társaságunk összes vezetőjének kiemelt feladata, hogy tevékenységi területén járuljon hozzá a termékek minőségének és a társaság eredményességének a javításához. Valljuk, hogy a vevőink igényeit kielégítő termékek a szervezeti egységek, illetve személyek együttes munkájából születhetnek. A termékeink és vevőink kiszolgálásának minősége a társaság szervezeti és működési megfelelőségétől függ, ezért mind a szervezeti egységek, mind a vevő orientált működési folyamatok rendszeres és következetes tökéletesítésén, biztonságosabbá tételén dolgozunk.
Céljaink elérését a társasági folyamatok rendszerszemléletű működtetésével támogatjuk melynek alapelve a hibák megelőzése. Meggyőződésünk, hogy a folyamatos fejlesztés döntő módon járul hozzá a társaság működésének a gazdaságosságához. Ennek érdekében tevékenységeink során egyaránt felhasználjuk az itthon és külföldön eredményesen használt módszereket.

Minőségirányítási rendszerünk működtetése kapcsán döntés-előkészítéshez gyűjtött és elemzett adatokkal biztosítjuk a tényeken alapuló döntések meghozatalát, mely során a potenciális hibaforrásokat, valamint a veszteséget okozó jelenségeket kiküszöböljük a folyamatainkból. Valljuk, hogy a tökéletes folyamatok kialakításának és minőségpolitikánk következetes megvalósításának eredménye az elégedett vevő, az elégedett dolgozó és az elégedett tulajdonos.

A SALGGLAS ZRt. munkavállalóitól elvárjuk, hogy - felismerve saját, illetve vevőink érdekeit - megértsék, támogassák ezen minőségpolitikát és segítséget nyújtsanak megvalósításához.

A Salgglas ZRt. Európa legnagyobb független járműipari üvegbeszállítója.  Fő tevékenysége az edzett, ragasztott biztonsági üvegek gyártása és az „Üveg az üvegben” konstrukció előállítása az autóipar részére.

Az elmúlt évtizedek során meghonosított korszerű biztonsági üveggyártásnak és a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, ezek eredményeként a cég európai szintű autóipari beszállítóvá vált.

A több mint 125 éves múlttal rendelkező Salgglas ZRt. (és jogi elődei) életében 2008 egy újabb mérföldkő volt, új tulajdonos vette át a vállalat vezetését.  A stratégiában alapvető elmozdulás volt, hogy a SALGGLAS ZRt. egyszerű termékmásolóból magas hozzáadott értékű, különleges termékek kifejlesztőjévé vált.  A közelmúltban elindult egy új üveggyártási mód, a kémiai edzés, melynek segítségével 1 mm vastagság alatti üveg feldolgozása is lehetségessé válik.

A Salgglas ZRt. a világon az első olyan üveggyár, amely egy gyártelepen belül rendelkezik a technológiai palettán meglévő összes hajlítási és üvegedzési módszerrel és ezáltal igen széles termékválasztékot kínál vevői részére. (Gravitációs- és préshajlítás, hőkezelés és kémiai edzés)

 

Ma már kevés olyan európai autómárka létezik, melyben ne lenne Salgglas üveg. A célpiacot az utóbbi évek stratégiájában a luxuskategóriás kis és közepes szériájú termékek gyártói jelentik, de a cég termékei között megtalálhatóak a többszázezres modellek is. (pl. VW Passat)

A gyártott termékek többek között az: AUDI, a Bentley, a BMW, a Volkswagen a Mercedes, a Porsche, az Opel, a Land Rover, a Fiat, a Nissan, a SUZUKI, a Renault, a Citroen autóiban láthatóak.

A Salgglas Salgótarján és vonzáskörzetében az egyik legnagyobb foglalkoztatónak minősül több mint 600 fős dolgozói állományával. A dolgozók folyamatos képzésen vesznek részt, hogy az egyre összetettebb feladatoknak meg tudjanak felelni.

 

A versenyképesség megőrzése érdekében különös figyelmet fordít a Salgglas a termelési környezet olcsóbbá tételére. Bevezetésre került a Toyota termelésirányítási rendszere az ún LEAN rendszer, mely a termelés optimálisabb működését célozza: a ciklus idők csökkentését, a hibás darabok számának csökkentését, és ezáltal a vevői elégedettség növelését)

További beruházásokkal támogatják az elért magas technológiai színvonal megtartását, fejlesztését

A cég erősségei közül kiemelendő a flexibilis termelési folyamatok biztosítása mellett a széles termékportfolió kínálata a vevők felé, valamint a termékfejlesztésekben a vevővel közösen gondolkodva, a gyors és rugalmas reagálási képesség a piaci elvárásokra.

 

Fentiek megvalósításával a Salgglas pozíciója a versenytársakkal szemben folyamatosan javult az utóbbi években. Jelentős piacokat és vevőket sikerült megszerezni, ami 2014 – 2016 között 15 új projekt bevezetését tette lehetővé. A célvevők a réspiaci autógyártók, akik nyitottabbak a különleges megoldásokra. A réspiacokat a sportautók, luxusautók, kisteherautók bizonyos termékei jelentik.

A SALGGLAS jelenleg a világpiac vezetője az úgynevezett „üveg az üvegben” termékek területén. Ezen termékek a kisbuszok, egyterű családi autók oldalsó fix üvegein biztosítja a gépjármű szellőzését. pl:. Volkswagen T5, Mercedes, Fiat, Nissan mikrobuszok.

 A jövő autóját is a SALGGLAS fejleszti - közösen a német és angol prémiumautó gyártók fejlesztőrészlegeivel. Nagy előny a nagy versenytársakkal szemben, hogy a fejlesztés és a termelés egy helyen, egy gyártelepen belül történik. Saját laborral és fejlesztőmérnöki csapattal. Mindez nagyfokú rugalmasságot és gyors tesztelési lehetőségeket biztosít, mely szempontok a Vevők számára vonzóak.

Contact Info

3104 Salgótarján,
Budapesti út 29

Phone: +36 32 440-655
FAX: +36 32 440-168

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More than 110 years of tradition and experience in glass manufacturing nurturing work.